atəşlilik

atəşlilik
is.
1. Odluluq, alovluluq, hərarətlilik.
2. məc. Coşqunluq, qızğınlıq, dəliqanlılıq, ehtiraslılıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • birsəslilik — is. Bir səsdə, eyni səsdə olma xassəsi. Xorun birsəsliliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxsəslilik — is. mus. Vokal və ya instrumental əsərdə bir neçə səsin eyni zamanda birləşməsi; polifoniya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • günəşlilik — is. Günəşli yerin, ya havanın halı; günəşlə işıqlanma. Havanın günəşliliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşsəslilik — bax xoşavazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəstəkar — is. <fars.> 1. Musiqi əsərləri yaradan şəxs, kompozitor. Azərbaycan musiqisində çoxsəslilik problemini düzgün həll etmək məsələsi hal hazırda bəstəkar və musiqişünasları düşündürməkdədir. Ü. H.. Musiqi bəstəkarları da . . şeirləri «notaya»… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • polifoniya — <yun. polyphonia> mus. Vokal və ya instrumental əsərlərdə bir neçə səsin bir vaxtda birləşməsi; çoxsəslilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoşavazlıq — is. Xoşsəslilik, səsdə məlahət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”